Vanliga frågor

Copyright

Jag har hört en sång på CD. Får jag skriva ner musiken baserat på vad jag har hört?

'Nej. Sången tillhör upphovsrättsinnehavaren, som hanterar alla rättigheter, inkluderat rätten att ”planka” musiken från en CD. Vi rekommenderar dig att kontakta sångens ägare och be om en publicerad version av sången. Om ingen publicerad version finns att tillgå, sök direkt tillstånd från copyrightinnehavaren för att själv ha rätt att skriva av sången.

Jag skriver egna sånger och vill registrera dem hos CCLI. Hur gör jag?

Hör av dig till oss så sänder vi dig ett anslutningskontrakt. Det är helt gratis att ansluta sina sånger till CCLI. Ring eller maila så berättar vi mer.

Jag skriver egna sånger. Hur gör jag för att få dem copyrightskyddade?

Copyrightskydd uppstår automatiskt, i och med att verket har skapats, och det finns inget officiellt system för registrering. Däremot rekommenderas kristna sångskrivare och förlag i Sverige att ansluta sina sånger till både CCLI och STIM.

När blir en sång allmän egendom (public domain)?

"Copyrighten gäller i 70 år efter författarens eller kompositörens död. Därefter blir sången fri, eller som det kallas: Allmän egendom (Public Domain). I de fall där författaren och kompositören inte är samma person och där endast en av dem har varit död i över 70 år, måste tillstånd fortfarande sökas om ni önskar reproducera sången. Notera att om en ”fri” sång har bearbetats, med ny text, då måste tillstånd sökas om man vill duplicera texten."

Alla kategorier