Nerladdningar

Som en hjälp för dig att kunna informera andra om våra copyrightlicenser i er församling, kan ni ladda ner ett urval av logos och resurser från CCLI

CCLI-broschyren

Ladda ner information om de licenser som är tillgängliga från CCLI

Förlag/Copyrightinnehavare

Ladda ner en lista över de copyrightinnehavare som innefattas i CCLI-licensen