Länkar

Länkar till organisationer, förlag och sångskrivare som på olika sätt arbetar med syftet att uppmuntra till en anda av lovsång i Sverige.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |X | Z | Å | Ä | Ö


Arnold Børud – En norsk välkänd sångare och musiker som har skrivit ett mycket stort antal uppskattade sånger. Arnold är ett välkänt namn för de flesta i Skandinaviens kyrkor. Han har lett kören Tvers och Mini-Tvers.

Bengt Johansson – Han har välsignat vårt land med många omtyckta lovsånger. Bengt är en mycket uppskattad sångskrivare och lovsångsledare. Känd från sina många skivor och från TV. Bengts allra mest kända sång är ”Bara i Dig har min själ sin ro.”

Bo & Elsa Järpehag – De har välsignat vårt land med många omtyckta lovsånger. De är mycket uppskattade sångskrivare och lovsångsledare. Kända genom många utgivna CD-skivor och genom att de i många år har varit med och lett lovsång i församlingen Livets Ord i Uppsala. Deras två kanske mest sjungna sånger är ”Att lära känna Dig är min längtan” och ”På Dig min Gud förtröstar jag.”

Carola – Säg Carola och hela svenska folket vet vem hon är. Hon är en stor förebild för så många i sin kärlek till Jesus och med sin fantastiska röst och genom alla starka sånger hon har framfört genom åren. En av de mycket uppskattade och vida spridda lovsånger som Carola har spelat in heter ”Så länge jag lever” och är skriven av Stefan Almqvist.

Corneskog, Sofia och Hanna – Sofia och Hanna Corneskog har skrivit många uppskattade barnsånger, som finns utgivna av Notlinjen Musikförlag www.notlinjen.se Deras två mest kända sånger heter ”Jag går på livets väg” och ”Ingen annan än Jesus”.

David Media – Ett resursbolag för kristen musik med produktion och distribution av skivor och noter, främst med fokus på ny lovsång. Ger ut den uppskattade lovsångserien Davids Hjärta och notböckerna ”Jubla i Herren”, böcker och DVDs, samt arrangerar ekumeniska lovsångskonferenser med fokus på att utrusta lovsångsledare. David Songs heter det egna förlaget som innehåller närmare 600 svenska lovsånger.

David Medias verksamhet består även av administration av utländska musikförlags kristna repertoar genom att bl.a. godkänna översättningar samt bevilja trycktillstånd. David Media ingår i ett förlagsnätverk med kontor runt om i världen och en betydande del av de utländska musikförlagens repertoar administreras av David Media.

Erik Tilling Produktion – Erik Tilling, gitarrist som har skrivit många omtyckta vackra
bönesånger och lovsånger. En av hans mest spridda sånger heter ”Göm mig i Dina vingar”.

Frizon-festivalen – En årlig fräsch ungdomsfestival på Torpområdet utanför Kumla, med mycket lovsång och bra undervisning för ungdomar. Arrangörer är Evangeliska Frikyrkans ungdomsorganisation, EFK UNG.

Frälsningsarméns Högkvarter, Stockholm – Frälsningsarméns huvudkontor och förlag. De har välsignat vårt land under många år med en stor mängd sånger, som finns i Frälsningsarméns sångbok, Psalmboken och i flera andra sångböcker, som t ex ”Sjung inför Herren” del 1-3.

Ida Möller – Ida Möller – Uppskattad, passionerad sångskrivare och lovsångsledare. Hennes mest spridda sånger just nu heter ”Fader vår” och ”Till Dig”.

Ingemar Olsson – Känd som rockfarfar. Han har gett ut en stor mängd sånger som är vida spridda. Hans allra mest kända sång heter ”Du vet väl om att du är värdefull”.

Jan Honningdal – En norsk lovsångsledare och sångskrivare som tillsammans med sin fru Tove, har kommit att betyda oerhört mycket för så många i både Norge och Sverige, med sina enkla Jesuscentrerade sånger av tillbedjan.

Johan Sundqvist – En mycket uppskattad lovsångsledare och sångskrivare med en djup passion för Jesus.

KLOT – EFS nätverk för att främja lovsången i Sverige. KLOT betyder Kom Låt Oss Tillbe!

Kyrksajten  – En resurs för svensk kristenhet och en mötesplats där du hittar information om över 4700 församlingar och kyrkor i Sverige, från 39 samfund. Även stort leverantörsregister, organisationer, kristna skolor, webb-tv, tidningar samt mycket mer.

Kyrktorget  – ”Kyrkornas webbplats”. Målsättningen med Kyrktorget är att Sveriges församlingar ska vara lättillgängliga för alla. Oavsett bakgrund och hur van kyrkobesökare Du är ska möjligheten finnas för dig att kontakta en kyrka eller undersöka vad en församling står för.

Libris Media – Arbetar med att välsigna vårt land med kristna böcker och kristen musik.

LifeChange  – Emmanuel & Alexandra Hyllerud ger ut en serie populära barnskivor. Jesus är Kung. Jesus är störst. Jesus är superhjälpte.

Linx Music – Producerar ny musik och förvaltar arvet från den svenska kristna musiktraditionen. Linx önskan är att det som produceras skall ge god underhållning och rekreation samtidigt som det ger andlig uppbyggelse, inspiration och utmaning.

Liza Lindberg Lundqvist – Har under många år skrivit sånger som berör och har gett ut flera skivor. Hennes vackra sång “Kom med Din härlighet över Ditt folk” sjungs i församlingar över hela Sverige.

Lovsang.no – Det norska lovsångsnätverket, med Jan Honningdal, Lars Berg, Asbjørn Kjølberg m.fl.

Lovsång.se – En resurssida med info om konferenser, undervisning, resursmaterial för alla i lovsångstjänst.

MaJo Music – Lyssna på kristen musik. Marie & Anders Johansson ger ut sånger på sitt eget förlag Majomusic. Älskad utav Gud heter en av deras skivor som handlar om att vara omfamnad av Guds kärlek.

Mattias Martinson – Uppskattad lovsångsledare och sångskrivare tillsammans med sin fru Therese. Känd från bland annat ungdomsfestivalen Frizon, Hönökonferensen och från sina uppskattade lovsångsskivor m.m. Numera pastor i församlingen Nimbus på Öckerö.

MOD-Mediasound! – Medialjudet har bytt namn till MOD-Mediasound! – Musik Ord Dans.

Micke & Åsa Fhinn – Uppskattade lovsångsledare och sångskrivare sedan många år, med en stor mängd omtyckta lovsånger utgivna på CD-skivor. Leder lovsång på olika konferenser.

Peter Sandwall – Med det egna förlaget ”Doorkeeper”. Peter har genom åren varit en föregångare vad gäller lovsång i Sverige. Bland annat genom sin tid som pianist och sångskrivare i den kända kören ”Choralerna” och genom allt han har gjort tillsammans med Lars Mörlid. Peter har, liksom Lars Mörlid, skrivit en stor mängd sånger till välsignelse för vårt land. För mer info om hans sånger kontakta gärna Peter Sandwall på adressen: Ängs Dalskog, 571 97 FORSERUM.   KM & Bornelings och Libris har många av Peter Sandwalls sånger i tryck.

Roland Utbult – En man som under lång tid har gett Sverige ett mycket stort antal uppskattade sånger och en föregångare vad gäller lovsång i vårt land. Hans kärlek till Gud och hans medkänsla med människor lyser igenom på ett starkt sätt. Rolands kanske två mest kända sånger är ”Till vår Gud” och ”Jag har en sång inom mig”.

Stefan Almqvist – ”Så länge jag lever, så länge jag finns kvar på denna jord” heter Stefan Almqvists mest spridda sång, som sjungs i många kyrkor och på konferenser runt om i Norden, av barn, unga och vuxna. Carola har framfört sången många gånger i TV och i olika sammanhang. Stefan Almqvist har spelat in flera skivor, både som solist och med gruppen BIG.

Stephan Christiansen – En uppskattad norsk sångskrivare och lovsångsledare som har blivit till stor välsignelse i både Norge och Sverige.

Sven-Göran Sanfridsson – Sångskrivare och lovsångsledare i Lifecenter International Church i Västerås.

Talking Music – Ger ut fin, inspirerande kristen musik i Sverige. Lovsång, gospel, pop och rock, andliga sånger och psalmer m.m.

TMU – Team Med Uppdrag
Team Med Uppdrag, med allkristen prägel och en mångfald av ungdomar från olika sammanhang, är en del av Evangeliska Frikyrkan med Kristen Samverkan Småland – Blekinge(KSSB) som huvudman.
Bibelskola Livskraft har en lovsångsledarinriktning där unga lovsångsledare får tränas i sin gåva och växa i förståelse för vad lovsång och tillbedjan handlar om.
Tillbedjan – I alla tider, i allt som händer oberoende av våra omständigheter, är Gud värd att äras. Vårt uppdrag är att upprätta tillbedjan, där tillbedjan saknas. Därför vill vi att missionsbefallningen ska genomsyra allt vi gör. Låt oss ta Jesus till alla ”världar!”

TOMSING – Tomas & Ingela Hagenfors driver musikförlaget Tomsing. De producerar bra material med hög kvalitet för skolor och församlingar. Musik för barn har länge varit deras specialitet, men de ger också ut allt från visor till rock och mycket annat.

Ulf Christiansson – En viktig röst i Sverige, som har gett oss både oförglömliga rocklåtar, lovsånger och psalmer. Uffe står för en passion för Jesus. En stark förebild på så många sätt i efterföljelsen av Jesus.

Viola Grafström – En svensk sångskrivare och lovsångsledare som har varit verksam i USA under många år och spelat in lovsånger bland annat med Kevin Prosch. Numera är hon en uppskattad lovsångsledare i Sverige. Hon är aktiv i EFS-kyrkan i Alingsås. Många av hennes sånger på svenska är utgivna av David Media.

Vineyard Music/Vineyard Songs Nordic – Vineyard Music i Sverige har gett ut ett antal uppskattade lovsånger av bland andra Micke & Åsa Finn, Mattias Martinson, Cajsa Tengblad, Elsa Rydin och Sofia Sundberg . Numera administreras katalogen Vineyard Songs Nordic av Vineyard Records i England. Skivorna kan även köpas via David Media.

Worship Sweden – Vill producera böcker och musik som är redskap för väckelsen i Sverige. Böcker och musik där ingen lämnas oberörd. Team Worship Sweden ordnar även worshiphelger inspirationskvällar och väckelsemöten m.m.

Ådahl – Simon Ådahl, Frank Ådahl, Dan Ådahl – tre musiker och sångskrivare som har gett vårt land en stor sångskatt. Kolla in deras webbsida. Lyssna där eller på YouTube. Lyssna också på Simon Ådahls sång Jag tänker be för Sverige, och I’m gonna pray for Korea, som Frank och Simon har spelat in.

Änglalåt – Ger ut nya fräscha sånger för dig som arbetar med barn och musik, söndagsskola, förskola och barnkör. Änglalåt ägs och drivs av MISA Media, som ägs av Mia och Samuel Sjöö.