Resurser

Resurser till hjälp för er för att få ut mesta möjliga av era copyrightlicenser.

Sångrapportering

Info om sångrapportering och Online Rapport

Nerladdningar

En sektion med resurser som ni kan ladda ner

Länkar

Organisationer som CCLI samarbetar med för att uppmuntra till en anda av lovsång i de kristna församlingarna.