Sångrapportering

Er sångrapport gör att sångskrivare och förlag får den ersättning de har rätt till, eftersom royalty betalas utifrån de sångrapporter som kommer in till CCLI.

För CCLI årslicens rapporteras sånger nu endast genom ”Online Rapport” (OLR)
För att rapportera, gå till: olr.ccli.com

För CCLI Evenemangslicens (konferens/läger) rapporterar ni på den papperslista som kommer i posten

Alla kyrkor och organisationer som har en CCLI-licens – en årslicens eller en evenemangslicens – skall rapportera till CCLI vilka sånger som har mångfaldigats. Ange de sånger ni har i pappersform, i rapportkategorin ”Utskrift/kopiering”. Som ”Digitalt” anger ni de sånger ni har projicerat eller på olika sätt delat digitalt inom församlingen. I kategorin ”Översättning” rapporteras om ni har översatt en sång. (Observera: Översättningar måste registreras/godkännas av förlaget innan den sprids vidare. Kontakta oss för mer info.)

Rapportera regelbundet, gärna veckovis eller månadsvis i Online rapport.

Informationen som samlas in från sångrapporterna använder CCLI för att beräkna royalty, som betalas ut till sångskrivare och förlag och är därför väldigt viktig. Genom att fylla i er rapport till CCLI försäkrar ni er om att sångernas ägare också får ersättning när deras sånger har använts.

OLR uppdateras ständigt med info om nya titlar osv. Märker du, när du rapporterar, att någon titel som ni använder saknas i OLR, var snäll och hör av dig så att detta kan uppdateras.

Har du inte tidigare rapporterat sånger i Online Rapport, så råder vi dig att först läsa igenom ”Rapport-guiden” här nedan för att komma igång. Du behöver också er kyrkas OLR accesskod så att det syns vilken kyrka du ska rapportera för. Accesskoden finner du på baksidan av er kyrkas CCLI-licensbevis. Kontakta oss om du inte hittar er OLR accesskod.

Flera personer i er kyrka/organisation kan hjälpas åt att rapportera sånger till CCLI. Då skapar var och en sin egen användare och länkar till er kyrka genom att ange er kyrkas OLR accesskod.

 

Online Rapport - OLR

Klicka här för att gå direkt till hemsidan för Online Rapport. Där kan du klicka på Hjälp, och då hittar du fler instruktioner till hur man använder Online Rapport. Om OLR är helt nytt för dig, då rekommenderar vi att du tar dig tid och läser igenom den info som finns här

Rapport guide för kyrkor och kristna organisationer

Ladda ner en ”steg-för-steg-guide” för att komma igång med Online Rapporten

Vanliga frågor FAQs om rapportering

Klicka här för att hitta svar på vanliga frågor om sångrapportering