Privacy

Våra kunders integritet har alltid varit av yttersta vikt för CCLI. Vi har en lång historia av att skydda er integritet och vår angelägenhet att göra detta har inte förändrats i och med den elektroniska eran. Vår integritetspolicy på Internet är:

Du behöver inte ge oss personlig information för att besöka vår hemsida. Vi samlar endast personlig information (namn, e-post, adress eller liknande) om detta medvetet är lämnat av dig.

En “cookie” är en fil som placerats i din personliga dators hårddisk av en hemsida som tillåter denna att kontrollera din användning av hemsidan. Du har möjlighet att godta eller avböja cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare/browser. Det kan dock hända att du inte kommer att ha möjlighet att använda alla interaktiva inslag vår hemsida erbjuder om cookies inte är aktiverade. Information samlas i statistiskt syfte och CCLI utför ibland analyser i användarbeteende för att kunna mäta kunders intresse av de olika områdena på vår hemsida.

Personlig identitetsinformation du lämnar kommer enbart att användas i samband med CCLI:s program och service eller för sådana ändamål som beskrivs vid momentet där informationen efterfrågas. Vi ger varken bort, säljer eller för över personlig information till tredje part såvida du inte specifikt ber om detta, i vilket fall din information kan säljas till andra kristna organisationer med uppgifter om deras lovsångsresurser. Vi säljer inga e-postadresser.


Programförklaring integritet och säkerhet

Tack för att du besöker CCLI:s hemsida och granskar våra uppgifter kring personlig integritet och säkerhet. CCLI förbinder sig starkt att upprätthålla skyddet av din personliga information och säkerheten i våra datasystem. Med respekt för den personliga information som samlas och används gör vi på CCLI vårt allra bästa för att försäkra oss att vi följer The Data Protection Act 1988.

Eftersom CCLI i Europa är ett dotterbolag till CCLI Inc. i USA kan din information komma att förvaras i databaser vilka är baserade i USA. CCLI Inc. försäkrar sig på alla plan att det följer den federala lagen, inklusive, dock inte begränsad till, The Privacy Act of 1974, The Paperwork Reduction Act of 1995 och The Freedom of Information Act.

Som en generell regel samlar inte CCLI personlig identitetsinformation när du besöker vår hemsida, såvida du inte väljer att förse oss med sådan information. Informationen vi tar emot beror på vilka områden du besöker på vår hemsida.
Om du svarar på en on-line förfrågan för personlig information: 

I de flesta fall där CCLI ber om information handlar det om att kunna svara på din förfrågan eller för att erbjuda dig en service som har med din förfrågan att göra. När denna information efterfrågas kommer anledningen därtill, tillsammans med CCLI:s avsikt för användande av informationen, att beskrivas i en ”Privacy Notice”. Denna kommer antingen att visas på sidan som samlar informationen eller finnas tillgänglig genom en länk tydligt visad före informationsförfrågan.
Om du besöker vår hemsida för att läsa eller ladda ner information, samlar och lagrar vi följande information:
Namnet på den domän genom vilken du får tillgång till Internet.

Datum och tid du går in på vår hemsida.

Internetadressen på den hemsida genom vilken du direkt blev länkad till vår sida.

Ovanstående information används av mjukvaruprogram på vår hemsida för att skapa sammanfattande statistik vilken tillåter oss att beräkna antalet besökare i de olika sektionerna på sidan, identifiera vilken information som är av högst respektive lägst intresse, fastställa tekniska designspecifikationer och att övervaka systemets funktion. Informationen hjälper oss också att göra vår hemsida mer användarvänlig.
Om du identifierar dig själv genom att skicka ett mejl som innehåller personlig information:  
Det kan hända att du beslutar att skicka oss personlig information i ett elektroniskt mejl, t ex din postadress, för att vi ska skicka något till dig. Den information som samlas på detta sätt används enbart för att svara på förfrågningar efter information eller register.  Det kan hända att vi vidarebefordrar ditt mejl till andra CCLI anställda som bättre kan svara på ditt ärende.
Om du länkar vidare till andra hemsidor utanför CCLI:  
Vår hemsida har många länkar till andra sidor. När du länkar till någon av dessa hemsidor, befinner du dig inte längre på vår sida och är därmed under den nya hemsidans integritetspolicy.


Notis om cookies
CCLI använder sig av “cookies” för att kunna erbjuda bättre service till sina kunder. CCLI använder inte cookies för att samla någon personlig information av våra användare eller för att efterforska användaraktiviteter bortom vår hemsida. CCLI behåller inte kopior på cookies efter att du lämnat hemsidan.

Cookies är små delar av tillfälliga data som byts mellan en hemsida och en användares dator vilken möjliggör en “session” eller “dialog” att etableras mellan de två maskinerna. När sessionen skapats kan CCLI skräddarsy sin respons (d v s identifiera och förse dig med den information du vill ha) och hjälpa dig navigera våra sidor på bästa och mest effektiva sätt. Sessionen bryts ofta när CCLI:s server inte längre tar emot någon fler förfrågan från din dator, eller när du helt enkelt stänger ner din browser/webbläsare.

CCLI använder sig av “session cookies” – en typ av cookies som tillfälligt lagras i din dators minne. Session cookies är normalt raderade från en användares dator när användaren loggar ut datorn eller stänger ner webbläsaren.

CCLI använder sig av “långvariga cookies” – en typ av cookies som kan lagras permanent i din dator och därför kan återanvändas varje gång du besöker CCLI:s hemsida.

Av säkerhetsskäl och för att försäkra oss om att denna service finns tillgänglig för alla användare, använder sig vår hemsida även av mjukvaruprogram för att kontrollera nätverkstrafiken, för att identifiera icke auktoriserade försök att ladda ner eller ändra på information, eller på annat sätt orsaka skada.

Icke auktoriserade försök att ladda ner information eller förändra information är strängt förbjudet och kan straffas under The Computer Fraud and Abuse Act of 1986 och The National Information Infrastructure Protection Act of 1996.

Du har möjlighet att godta eller avböja cookies genom att justera inställningarna i din browser. Det kan dock hända att du inte kommer att ha möjlighet att använda alla interaktiva inslag vår hemsida tillhandahåller om cookies inte är aktiverade.