CCLI:s historia

1988 Efter 3½ års utveckling, startade CCLI officiellt sin service med copyrightlicenser till församlingar i USA.
1990 CCLI utökade sin verksamhet från huvudkontoret i Portland, Oregon, USA, till att även innefatta församlingar i Kanada.
1991 CCLI köpte upp ett företag baserat i England: “Christian Music Association” (CMA), som drev ett licensprogram i Storbritannien med 7.600 licensierade kyrkor. I slutet av året 1991 fanns CCLI-licensen i 31.000 kyrkor i USA, 3.000 kyrkor i Kanada och 7.600 kyrkor i Storbritannien.
1993 CCLI-kontraktet: “Regional Owner Agreement” (ROA) blev förbättrat så att allt fler förlag kunde ansluta sig till CCLI-licensen.
1995 “The Mechanical-Copyright Protection Society” (MCPS) – blev innefattat i Church Copyright Licence (CCL) och gav licenstagarna i Storbritannien rättigheter att spela in gudstjänstmusiken.
1998 CCLI började sälja copyrightlicenser till församlingar i Skandinavien.
1999 CCLI:s Europakontor flyttade in i nya lokaler i Chantry House, Eastbourne, England.The Performing Right Society (PRS) Church Licence och gjorde det möjligt för kyrkor att spela/framföra musik lagligt i Storbritannien.
2000 CCLI uppgraderade sin programvara för administrationen av kundkretsen.En SongSelect CD lanserades som en hjälp för kyrkorna i Storbritannien och Irland, som gjorde det möjligt för dem att söka bland de 6000 mest populära sångerna, efter copyrightuppgifter och sångtexter.
2001 CCLicentie, som var en sammanslagning av Musi©opy och CCLI, blev etablerat i Holland.Christian Video Licensing Europe Ltd (CVLE), en sammanslagning av företagen Motion Picture Licensing Company (MPLC) och CCLI blev etablerat.Copyright Licensing Agency (CLA) Church Licence blev introducerad i Storbritannien och Irland och tillät församlingar där att fotokopiera ur böcker, dock inga publikationer med noter/musik.

Alla gemensamma logos blev registrerade varumärken hos CCLI.

2002 CCLI började sälja copyrightlicenser till kyrkor i Beneluxländerna.CCLI öppnade Nordenkontor i Umeå, Sverige. Elsa Rydin utsågs till CCLI-representant i Skandinavien. Church Video Licence (CVL) blev lanserad i Storbritannien, Irland och Sverige så att kyrkorna lagligt kunde visa film och filmklipp i sin verksamhet.
2003 European Copyright Licensing Ltd (ECL) etablerades i Storbritannien för att marknadsföra copyrightlicenser för att ge kristen musik inflytande på den icke-kristna marknaden.Limited Manufacture Licence (LML) en kommersiell licens, som lanserades i Storbritannien för att ge möjligheten för kyrkor och skolor att kunna sälja sina inspelningar till en allmän publik.Wedding Video-Recording Licence (WVRL) blev lanserad i Storbritannien för att ge brudpar/videofilmare lagligt tillstånd att filma den musik som framförs på vigsel och bröllopsfest.
2004 CopyReport CD-ROM ersatte pappershäftena och gjorde det enklare för licenstagare att fylla i sin kopieringsrapport. (Gäller i Storbritannien).
2005 Andy Bodkin blev utsedd till VD på Europakontoret efter Geoff Booker, som gick i pension. ©reate, CCLI:s online lovsångs-resurs-magasin blev lanserat i Storbritannien.
2006 David Churchyard utnämndes till operativ chef med ansvar för de driftstekniska sidorna på Europa-kontoret.
2007 Ett nytt CCLI-kontor öppnades i Apeldoorn, Holland, för Beneluxländerna. Carla Hill-Windt utsågs till CCLI-representant i Holland.För kundservicen på Europakontoret blev Geoff Durrant ansvarig chef.Online versionen av SongSelect blev lanserad i bl.a Storbritannien och Irland och tillät individer att söka, ladda ner och lyssna till 30 sekunders ljudprov från tusentals sånger direkt från CCLI:s databas.

CCLI började ett nära samarbete med det norska lovsångsnätverket “lovsang.no“.

2008 Kopieringsrapport-CD:n har ersatt pappersrapporterna i Nederländerna, vilket har gjort sångrapporteringen enklare och snabbare för licenstagarna att kunna rapportera de sånger som har använts.
Idag administrerar CCLI över 87 000 licenser i Europa och 236 000 licenser totalt i hela världen.