Filmvisning

Använder ni filmklipp eller visar ni film i er kyrka? 

Om detta är fallet måste ni först försäkra er om att ni har fått lagligt tillstånd, även om det bara gäller en 30 sekunders filmscen. Detta beror på att förinspelade DVD och videofilmer som man kan köpa eller hyra endast är avsedda för privat bruk, inte för offentlig visning, som i en kyrka eller konferenshall.

CCLI är agent för Christian Video Licensing International (CVLI) och kan därigenom ge lagligt tillstånd för filmvisning, vilket gör att ni slipper kontakta copyrightinnehavarna själva när ni vill visa film i församlingen.
Det enda ni behöver göra är att:

  1. Kontrollera om filmproducenterna är innefattade i licensen
  2. Ansök om Kyrkornas Videolicens (VL-licensen) nu!

Med VL-licensen kan ni:

Ni kan välja från filmer producerade av en vid krets av kristna filmproducenter, Veggie Tales inkluderat.


Årslicensavgifter för Kyrkornas Video Licens:

Licensavgifterna baseras på ungerfärligt antal besökare på er huvudgudstjänst.

Filmvisning 50% Rabatt
Församlingens storlek (Antal besökare) Storlekskategori Årslicens-avgift
1 - 49 A 922.00 kr 461.00 kr
50 - 99 B 1834.00 kr 917.00 kr
100 - 249 C 2254.00 kr 1127.00 kr
250 - 499 D 2678.00 kr 1339.00 kr
500 - 999 E 3602.00 kr 1801.00 kr
1000 - 1499 F 4520.00 kr 2260.00 kr
1500 - 2999 G 5424.00 kr 2712.00 kr
3000 - 4999 H 6894.00 kr 3447.00 kr
5000 - 9999 I 10470.00 kr 5235.00 kr

Från 1 juni 2012 gäller tills vidare 50% rabatt för alla Kyrkornas Video Licens (CVLI) i Sverige. Både nya licenser och för er som förnyar er filmlicens.

Avgifterna gäller endast för Sverige och ska inte ses som internationella riktlinjer. Vänligen kontakta varje territorium för aktuella prisuppgifter.


Ansök nu:

Klicka här för att teckna en Videolicens.

Om ni önskar visa film på ert evenemang kontakta oss för prisuppgifter.


När ni visar film, glöm inte:

Ni kan  Ni kan inte
Be om en frivillig gåva från besökarna Ta inträde
Visa ett obegränsat antal filmer/filmklipp
från alla innefattade filmproducenter
Visa vilken film som helst – Kolla producentlistan
Göra reklam för filmen inom er församling
(intern anslagstavla, nyhetsbrev, etc)
Göra reklam för er film utanför kyrkan
(inkluderar kyrkans anslagstavla, etc)
Visa film från TV-serier som har publicerats av en auktoriserad studio Visa filmer som ni har spelat in från TV
Spela upp DVDn från en dator Bränna filmen till en annan media
för att använda i en presentation