Evenemangslicens-avgifter

Evenemangslicensen finns för er som ordnar konferens, läger, möteshelger eller andra tillfälliga evenemang, som gäller i max 14 dagar, där ni använder egna sånghäften, sångblad och/eller projicerar texterna. Om er församling redan har en årslicens och antalet besökare på ert evenemang ryms under er årslicens storlekskategori behövs ingen ytterligare licens.

Lisensavgifterna är baserade på max antal besökare på ert evenemangs största samling.

Behöver ni en årlig licens: Se priser för Kyrkornas Copyrightlicens – Årslicensavgifter.

Evenemangslicensen
Församlingens storlek (Antal besökare) Storlekskategori Evenemangslicens-avgift
1 - 14 AH 257.00 kr
15 - 49 A 333.00 kr
50 - 99 B 600.00 kr
100 - 249 C 1001.00 kr
250 - 499 D 1368.00 kr
500 - 999 E 1792.00 kr
1000 - 1499 F 2211.00 kr
1500 - 2999 G 2740.00 kr
3000 - 4999 H 3509.00 kr
5000 - 9999 I 4735.00 kr

Om ni har fler än 5000 besökare på ert evenemang var snäll och kontakta oss för prisuppgifter för större samlingar.

Ansök nu:

Klicka här för att teckna en CCLI Evenemangslicens