Årslicens-avgifter

Licensavgifterna för CCLI-licensen (12 månader) är baserade på den genomsnittliga sammanlagda summan av antal besökare på er huvudgudstjänst i församlingen (eller största samling).

Även en 14-dagars Evenemangslicens finns tillgänglig för er som anordnar konferens, läger, möteshelger osv.

CCLI-licensen (12 månader)
Församlingens storlek (Antal besökare) Storlekskategori Årslicens-avgift
1 - 14 AH 530.00 kr
15 - 49 A 833.00 kr
50 - 99 B 1514.00 kr
100 - 249 C 2500.00 kr
250 - 499 D 3409.00 kr
500 - 999 E 4494.00 kr
1000 - 1499 F 5555.00 kr
1500 - 2999 G 6869.00 kr
3000 - 4999 H 8766.00 kr
5000 - 9999 I 11844.00 kr

Om ni har fler än 5000 besökare på era samlingar, var vänlig och kontakta oss för prisupplysningar på licens.

Ansök nu:

Klicka här för att teckna en CCLI Årslicens