Reproducera sångtexter i kyrkan

Licenser: Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen)

Trycker ni upp sångblad eller sånghäften och gör OH-blad eller lagrar sångtexter i dator för projicering och utskrifter, för bruk i er församlings gudstjänster och samlingar?

Om så är fallet måste ni vara förvissade om att ni har lagligt tillstånd från copyrightinnehavarna.

Varje gång man på något sätt mångfaldigar sångtexter – projicerar på väggen eller i pappersform – måste man först försäkra sig om att man har skaffat tillstånd från copyrightinnehavaren, alltså från den/de som äger sångerna. Tanken på att måsta kontakta varje copyrightinnehavare varje gång man önskar använda sig av deras sånger kan ju vara överväldigande. Det var av den orsaken som CCLI introducerade Kyrkornas Copyright Licens (CCLI-licensen). Genom licensen får församlingarna lagligt skydd och sångernas ägare får royaltyersättning när deras sånger har använts. Licensen ger församlingarna frihet att använda de önskade sångerna direkt, utan det tidsödande besväret att ständigt tvingas kontakta varje sångs ägare.

 Med CCLI-licensen kan ni:

Vissa förlag tillhandahåller sångtexter och ackord på CD-rom, som en service. Observera att för att lagligt få lagra sångerna på er dator, förväntas kyrkan vanligtvis ha en CCLI-licens.


Förlag:

Antalet CCLI-anslutna förlag och individuella copyrightinnehavare växer hela tiden. Klicka här nedan för att se aktuell lista. Kontakta oss gärna för mer info.


Licensavgifter:

Här nedan finner ni aktuella priser för CCLI-licensen (12 månader) och för Evenemangslicensen (max 14 dagar).


 

Hur ni använder er CCLI-licens:

Sångens titel, författare/kompositör, © År och Copyrightinnehavare, Er kyrkas licensnummer.
Som exempel:
Glädjesång  Text & musik: Fred Nilsson, © 2007 Glad Musik AB, CCLI# 1234567