Licenser

Om er församling vill kunna reproducera sångtexter eller visa film i er verksamhet erbjuder CCLI ett enkelt, lagligt och prisvärt sätt för er att få copyrighttillstånd.

Reproducera sångtexter – Kyrkornas Copyrightlicens (CCLI-licensen)

Om ni använder projiceringsprogram eller OH, skapar era egna sångblad och sånghäften eller lagrar sångtexter i er dator finns CCLI-licensen till för er. Det finns både årslicens och tillfällig evenemangslicens tillgänglig.

Filmvisning – Kyrkornas Videolicens (VL-licensen)

Om ni visar film i er församlings verksamhet, klicka här för information om VL-licensen.