Vanliga frågor – FAQ

Om du inte finner svaret på din fråga här nedan, tveka inte att kontakta oss. Mejla eller ring.

Copyright

Populära frågor:

Jag har hört en sång på CD. Får jag skriva ner musiken baserat på vad jag har hört?

'Nej. Sången tillhör upphovsrättsinnehavaren, som hanterar alla rättigheter, inkluderat rätten att ”planka” musiken från en CD. Vi rekommenderar dig att kontakta sångens ägare och be om en publicerad version av sången. Om ingen publicerad version finns att tillgå, sök direkt tillstånd från copyrightinnehavaren för att själv ha rätt att skriva av sången.

Jag skriver egna sånger och vill registrera dem hos CCLI. Hur gör jag?

Hör av dig till oss så sänder vi dig ett anslutningskontrakt. Det är helt gratis att ansluta sina sånger till CCLI. Ring eller maila så berättar vi mer.

Jag skriver egna sånger. Hur gör jag för att få dem copyrightskyddade?

Copyrightskydd uppstår automatiskt, i och med att verket har skapats, och det finns inget officiellt system för registrering. Däremot rekommenderas kristna sångskrivare och förlag i Sverige att ansluta sina sånger till både CCLI och STIM.
Fler frågor...

Licenser

Populära frågor:

Hur kan jag veta om en sång täcks av CCLI-licensen?

"Titta i CCLI:s Nordiska Kataloglista. Där finns alla anslutna katalognamn – alltså alla copyrightinnehavare, vilket är det namn som står vid copyrighttecknet under sången. Om copyrightinnehavaren (katalognamnet) finns med i listan är sången inkluderad i CCLI-licensen och er församling är fri att reproducera texten genom rättigheterna som licensen ger."

Kan vi visa videofilmer eller DVD-filmer i vår kyrka?

Ja. CCLI erbjuder en 12 månaders filmlicens för kyrkor i Sverige. Den heter Kyrkornas Video Licens, eller VL-licensen, och den ger rätten att visa video och DVD i er församlings verksamhet, av ett stort antal anslutna filmproducenter.

Vår församling har en CCLI-licens. Har vi genom detta gjort rätt för oss när det gäller copyrightskyldigheter?

"CCLI-licensen ger laglig rätt att mångfaldiga sångtexter från alla de innefattade copyrightinnehavarna. Önskar ni använda sångtexter som ännu inte innefattas i CCLI behöver ni själva kontakta övriga copyrightinnehavare för att få tillstånd att kopiera och projicera deras texter. Ni behöver också tillstånd från Stim för rättigheter att ""framföra"" skyddade verk, alltså när ni ordnar konserter, musikcaféer etc. Besök www.stim.se för mer information. Om ni visar film i er församlings verksamhet kan Kyrkornas Video Licens vara något för er. Mer info finner ni här på vår webbsida."
Fler frågor...

Rapportering

Populära frågor:

Kan jag fortfarande rapportera bara en gång i slutet av vår licensperiod?

Vi rekommenderar att du rapporterar allt eftersom. Helst veckovis eller månadsvis. Med OLR, Online Rapport, kan du lägga till hur många användare som du vill till ert användarkonto. (Andra musikansvariga, sångledare osv. i er kyrka/grupp.) Alla användare skapar sin egen profil och länkar den till er kyrkas OLR-konto med hjälp av er kyrkas accesskod för OLR. Detta betyder att alla som mångfaldigar/kopierar/projicerar sånger för er kyrkas samlingar, kan vara med och ansvara för sångrapporteringen. Webbsidan för OLR fungerar bra även på mobiltelefoner och läsplattor, så rapporteringen kan fyllas i enkelt var som helst och när som helst.

Kan jag fortsätta att rapportera med CopyReport4 eller posta/mejla in egna sånglistor?

Nej. Online Rapporten på olr.ccli.com kommer att ersätta alla tidigare sångrapportsystem, och är nu (snart) det enda sättet man kan sångrapportera till CCLI. Däremot, om du har använt dig av CopyReport4, och har sånger förkryssade i programmet, då önskar vi att ni sänder in en sista rapport, med alla de sånger som ni redan har lagt in i CopyReport4. Därefter kan ni övergå helt till OLR - Online Rapporten.

Måste jag fylla i en rapport även om vi inte har något att rapportera?

Ja. Det är ändå viktigt att rapportera. Du kan logga in i Online Rapport och klicka “Inget att rapportera idag”
Fler frågor...