Skydda era verk

Som sångskrivare kommer du säkert att vilja skydda dina sånger så bra som möjligt. Ett vanligt missförstånd är att sångskrivare kan registrera sina sånger hos CCLI (och/eller Stim) för att copyrightskydda sångerna. I verkligheten är det inte CCLI, Stim eller någon annan som “copyrightar” någons sånger, eller ger något som helst upphovsrättsligt skydd. Copyright, även inom Sverige, är något som uppstår automatiskt när ett verk skapas och görs offentligt i någon form.

Detta betyder att så snart du gjort ditt verk tillgängligt i ett greppbart format (t ex skrivit text/musik eller gjort en ljudinspelning) då tillhör copyrighten dig. Du är ägare av ditt verk. Du behöver inte registrera dina sånger hos någon som helst auktoritet för att de ska bli copyrightskyddade. De är redan det automatiskt.

Om dina verk skulle användas utan din tillåtelse, kan du bli tvungen att bevisa att det är du som är verkets originalförfattare. Det brittiska patentkontoret (The British Patent Office) rekommenderar följande när det gäller att bevisa att du är ägaren av ett verk:

“Ytterst är det en sak för domstolen att avgöra. Det kan dock underlätta för copyrightinnehavaren att spara kopior av sina verk i en bank eller hos en advokat, eller att sända verket i ett rekommenderat kuvert till sig själv och bevara brevet oöppnat. Detta bevisar att verket existerade en viss tidpunkt.”

Som kristen sångskrivare i Sverige vill du kanske registrera dig hos CCLI för att försäkra dig om att få royalty när dina sångtexter har reproducerats för icke-kommersiella syften i kyrkor som innehar en CCLI-licens. För att registrera dina verk för royalty relaterat till framförande av sångerna kan du kontakta STIM.