CCLI-kontraktet

Nytt digitalt CCLI-kontrakt

Sedan hösten 2015 finns ett nytt digitalt, globalt CCLI-kontrakt, som ersätter alla tidigare regionala CCLI-kontrakt som var i pappersform. Det nya kontraktet har mejlats ut från CCLI, till alla CCLI-anslutna musikförlag och individuella copyrightinnehavare. Det undertecknas enkelt digitalt.

 

Är du sångskrivare? Vill du ansluta dig och dina sånger till CCLI?

Är du sångskrivare och copyrightinnehavare eller har du ett eget musikförlag? Då kan du helt gratis ansluta dig och dina sånger till CCLI? Sänd oss ett mejl info(snabel-a)ccli.se eller ring 090-190 110 och meddela att du önskar teckna kontrakt med CCLI. Genom att du undertecknar kontraktet, så ansluter du dig som copyrightinnehavare till CCLI internationellt, och kan registrera alla dina sånger i CCLI-licensen, så att kyrkor lagligt kan kopiera och projicera dina sånger, i alla länder där CCLI finns (Gäller text och ackord och ”lead-sheet”/noter).

Som kristen sångskrivare i Sverige är det bra att finnas med i både Stim och CCLI. Stim har licenser för det offentliga framförandet av copyrightskyddad musik (konserter, musikgudstjänster, TV, Radio, Streaming etc.) och genom CCLI kan kyrkor lagligt mångfaldiga de musikaliska verken/sångerna – duplicera/kopiera i pappersform eller digitalt, datalagra, skapa kopior för projicering osv.

Registrera dig i CCLI om dina sånger är spridda och sjungs i många kyrkor

Royalty från CCLI betalas ut två gånger per år, till alla CCLI-anslutna copyrightinnehavare, vars sånger har rapporterats av kyrkorna.